22 664 18 14, 22 243 92 59

Witaj w sklepie Podreczniki-Marmag.pl   

Reklamacje i zwroty

A. Reklamacje z tytułu niewłaściwego przewozu przesyłki


 1. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan odbieranej przesyłki.

 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesyłki, że jest ona uszkodzona lub jej zawartość jest niezgodna z zamówieniem należy sporządzić protokół.

 

B. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami (dotyczy przedsiębiorców).


 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi Konsumentami.

 2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Adres do zwrotu produktów: MARMAG Jaskulski Marcin, ul. P. Nerudy 12 lok.46, 01-926 Warszawa, NIP: 1180940307, e-mail: info@podreczniki-marmag.pl.

 

C. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.


 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru i zwrócić zakupiony towar. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z kosztem wysyłki. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną) – można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.)

 2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT musi w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać towar do Sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
  Adres do ZWROTU produktu: DANE FIRMY

 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest zwrot produktu w stanie niezmienionym ilościowo i jakościowo, w oryginalnym opakowaniu (nawet wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną), z oryginalnie przyczepionymi metkami, pozbawiony zapachu oraz śladów używania, jednak opakowanie może być otwarte jeżeli jest to konieczne do sprawdzenia zgodności towaru z umową lub innych czynności przywołanych w ustawie jako czynności w granicach zwykłego zarządu - jednak w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych - nie jest dopuszczalne usunięcie oryginalnego opakowania mającego charakter "plomby" (zafoliowania) towaru.

 4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od sprzedawcy do konsumenta. Formę zwrotu (przelew na konto w banku lub przekaz pocztowy) określa Kupujący w protokole zwrotu - w przypadku braku określenia przyjmuje się, że zwrot winien nastąpić przy wykorzystaniu takiej samej formy płatności jak dokonanej zapłaty.

 5. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy pokrywa kupujący.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  6. dostarczania prasy;

  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

Adres do zwrotu produktów: MARMAG Jaskulski Marcin, ul. P. Nerudy 12 lok.46, 01-926 Warszawa, NIP: 1180940307, e-mail: info@podreczniki-marmag.pl.

Przeglądaj wg kategorii